Kadry i płace

Kadry i płace

kadry i płace oraz Doradztwo podatkowe
  • Obsługa kadrowo-płacowa (listy płac, umowy o prace, zaświadczenia, ewidencja urlopów
  • Zgłoszenia pracodawcy do PIP i PIS, porady w zakresie prawa pracy)
  • Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, wysokości składek na ubezpieczenie oraz należności z tytułu świadczeń chorobowych
  • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości