Księgowość

Księgowość

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
  • Miesięczne rozliczenia oraz deklaracje VAT i JPK
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczych
  • Reprezentowanie przed Urzędem Skarbowy, UKS i Izbą Skarbową
  • Wyprowadzanie zaległości podatkowych i ZUS
  • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży
  • Sporządzanie rachunków wyników oraz bilansów
  • Obsługa księgowa w języku polskim, angielskim