Liquidation of companies

Liquidation of companies

likwidacja spółek
  • Zakończenie likwidacji podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego (po zakończeniu procesu likwidacji, tj. upłynnieniu majątku, zakończeniu bieżących interesów)

  • Kompletna usługa w zakresie otwarcia i zgłoszenia likwidacji podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego