Jakie dokumenty są potrzebne do zmiany nazwy spółki z ograniczona odpowiedzialnością?

Zmiana nazwy firmy (spółki) – dla niektórych może się wydawać, że to banał. Co może być trudnego w dokonaniu zmiany nazwy? Po uważniejszym przyjrzeniu się prawu polskiemu, a dokładniej po zapoznaniu się z Kodeksem spółek handlowych, czyli ustawą zawierającą przepisy normujące ustrój spółek handlowych (w tym spółek z o.o.), dowiemy się, że nazwa jest częścią umowy spółki. Co to oznacza? Zmiana nazwy spółki tożsama jest ze zmianą w umowie spółki. To, jak można się spodziewać, już tak banalne nie jest. Jednak znając wszystkie niezbędne kroki, które należy podjąć, można bez problemu się z tym zmierzyć.

Jakie kroki należy podjąć?

Jak podaje strona rządowa, zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga:

  • podjęcia uchwały wspólników o zmianie umowy spółki
  • rejestracji zmiany umowy spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
  • ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.[1]

Aby dokonać zmiany nazwy firmy (spółki), czyli dokonać zmiany w umowie, należy w pierwszej kolejności dokonać podjąć uchwałę o zmianę umowy spółki. Można tego dokonać podczas zgromadzenia wspólników. Sprzeciw wspólników nie przekreśla możliwość dokonania jakichkolwiek zmian w umowie spółki – według Kodeksu spółek handlowychzmiany umowy spółki zapadają większością 2/3 głosów. Z kolei uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości 3/4 głosów.”

Jakie dokumenty są niezbędne?

Uchwała musi zostać złożona do KSR w formie protokołu sporządzonego przez notariusza. Protokół musi zawierać treść podjętej uchwały – z uwzględnieniem wyniku głosowania a także listę obecności. Wniosek o zmianę należy złożyć drogą elektroniczną na Portalu Rejestrów Sądowych i dołączyć do niego dokument posiadany już dokument notarialny z uchwałą wspólników dotyczącą zmiany treści umowy spółki (poprzez wpisanie w systemie PRS numeru CREWAN) oraz nowy tekst jednolity umowy spółki uwzględniający wprowadzone zmiany.

Dodatkowo należy złożyć:

  • dowód wpłaty opłaty sądowej (250 zł)
  • dowód wpłaty opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł), online 300zł

W przypadku trudności z którymkolwiek etapem zmiany umowy spółki, firma może zwrócić się o pomoc do specjalisty. Biuro rachunkowe Tax Service z warszawskiego Mokotowa, zajmujące się między innymi księgowością spółek z o.o. i obsługą prawną swoich klientów udzieli pomocy zarówno przy rejestracji spółek VAT, ale także w przypadku zmian KRS VAT.


[1] https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00360#1