Jakie wynagrodzenie przysługuje wspólnikowi w spółce na podstawie art. 176 k.s.h.?

Jakie wynagrodzenie przysługuje wspólnikowi w spółce na podstawie art. 176 k.s.h.?

Polski Ład wprowadził zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej i zwiększył obciążenia dla przedsiębiorców. Wysokość składki zdrowotnej w niektórych przypadkach wzrosła kilkukrotnie, przez co przedsiębiorcy poszukują sposobów na uzyskiwanie przychodów, których nie obejmuje obowiązek opłacania składki zdrowotnej. Jednym z nich są świadczenia wskazane w art. 176 Kodeksu spółek handlowych, do których należy wynagrodzenie wspólnika.

Art. 176 k.s.h. a wynagrodzenie wspólnika za świadczenia niepieniężne

Kodeks spółek handlowych wskazuje, że obowiązki wspólnika wobec spółki wynikają z zawartej umowy spółki. Wymaga się od niego przede wszystkim wniesienia wkładu do spółki. Można zobowiązać go również do wykonywania świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Zgodnie z art. 176 k.s.h. wspólnik, który wykonuje świadczenia niepieniężne, otrzymuje wynagrodzenie, nawet gdy spółka wykazuje stratę. W celu wypłacania wynagrodzenia za świadczenia niepieniężne należy określić w umowie spółki rodzaj i zakres tych świadczeń. Wysokość wynagrodzenia nie może przewyższać cen i stawek, które przyjęto w obrocie.

Co jeszcze wynika z art. 176 k.s.h. w kwestii wynagrodzenia za świadczenia niepieniężne? Specjaliści, którzy prowadzą biuro rachunkowe Mokotów, wskazują, że do wypłaty wynagrodzenia konieczna jest powtarzalność świadczeń i ich niepieniężny charakter. Ponadto wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi musi mieć wysokość rynkową i być zgodne w całym zakresie z warunkami rynkowymi. Jednocześnie jest niezależne od wysokości zysku wypracowanego przez spółkę — jego wysokość jest stała nawet w przypadku wysokich zysków, a wypłata obowiązkowa, nawet gdy spółka wykazała stratę.

Wynagrodzenie wspólnika spółki z o.o. a składka zdrowotna

Wykonywanie świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki z o.o. i pobieranie wynagrodzenia za nie stanowi formę optymalizacji podatkowej w spółce. Warto jednak pamiętać, że wspólnik jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego, dlatego powinien uważać na przekroczenie drugiego próg dochodowego. Wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się świadczenie niepieniężne nie należy do katalogu tytułów do objęcia obowiązkiem zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dzięki temu wspólnik nie płaci wysokiej składki zdrowotnej, a spółka optymalizuje koszty prowadzenia działalności.

Księgowość spółki z o.o. powinna dokładnie dokumentować, jakie świadczenia wykonywał wspólnik, by zapewnić przejrzystość działalności spółki. Ich rodzaj i powtarzalność muszą być uzasadnione rzeczywistymi potrzebami spółki. Jeśli świadczenie niepieniężne będzie wykonywane niezgodnie z art. 176 k.s.h., ZUS może je zakwestionować. W takim przypadku może wymagać zapłaty ubezpieczeń społecznych i składki zdrowotnej na gruncie odrębnych przepisów. Wątpliwości co do zasadności świadczeń niepieniężnych wspólnika w spółce może rozwiać Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji, jednak interpretacja nie daje gwarancji realnego zabezpieczenia.